-37%
15.000.000  9.500.000 

Latitude E5470 Cấu hình Mạnh - Văn phòng - học tập - giải trí